Vì sao nên sử dụng FaceX ?

FaceX đem đến giải pháp nhận diện gương mặt đột phá dựa trên ứng dụng AI

Ứng dụng Quản lý Chấm công Nhận diện khuôn mặt

Google Play App Store Đăng ký dùng thử

Hệ sinh thái FaceX

Quản lý quy trình kiểm soát ra vào toàn diện và thông minh với khả năng tích hợp không giới hạn